ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ >Αθήνα >Αθήνα 2-2012 >ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ: OI IΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ /

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ: OI IΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣτην τελική μπήκε το πολυαναμενόμενο μέτρο της απόσυρσης, το οποίο αναμένεται να δώσει την απαραίτητη τονωτική ένεση στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφει τελικά από τα συναρμόδια υπουργεία, έστω και με καθυστέρηση δύο περίπου μηνών... Όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία, με βάσει τις τελευταίες διευκρινήσεις-δηλώσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομνικών, η ΚΥΠ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 11 Φεβρουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι και τυπικά πλέον το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την 21η Φεβρουαρίου.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η ΚΥΑ; Στη διαδικασία της απόσυρσης, που θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2011, μπορούν να υπαχθούν περίπου 2.500.000 οχήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας για το 2011 καθώς και ενδεχόμενες οφειλές προηγούμενων ετών. Αρμόδιος για τη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος. Αυτός χορηγεί βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι «για το αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας... έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 και των προηγούμενων ετών». Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), το οποίο εποπτεύει η ΕΔΟΕ.

Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες
1. Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αποσυρόμενο αυτοκίνητο σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους ζωής και παίρνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής.
2. Το προς καταστροφή όχημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος.
3. Κατόπιν, εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη μέσα σε οκτώ ημέρες.
4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσει η οριστική διαγραφή.
5. Η παραπάνω υπηρεσία παραδίδει στον ιδιοκτήτη τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής, αφού με υπεύθυνη δήλωση διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη διαγραφή πραγματοποιείται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κίνητρα για την απόσυρση.
6. Το πιστοποιητικό καταστροφής συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας, σχετικά με τη μηχανική κατάσταση του αυτοκινήτου.
7. Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της απόσυρσης θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και απαιτούνται.
8. Προκειμένου για αυτοκίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, δίδονται αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και προσωρινή άδεια με την υποσημείωση «για την παράδοση του οχήματος σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, χωρίς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή».

Εξαιρέσεις από την απόσυρση
Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή κακόβουλες πράξεις.

Σχετικά με το νέο σας αυτοκίνητο
Για την παραλαβή νέου επιβατικού αυτοκινήτου έως 2.000 κ.εκ. ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει σχετική εκχώρηση δικαιώματος απόσυρσης υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το παραστατικό, στο οποίο επισυνάπτονται η πράξη οριστικής διαγραφής καθώς και η βεβαίωση εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση που η όλη διαδικασία δρομολογείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, πρέπει να κατατεθούν και τα εξής:
1. Αίτηση με την οποία ζητούν την παραλαβή του καινούργιου αυτοκινήτου, προκειμένου να το διαθέσουν στο δικαιούχο.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος, για τη συμφωνία με την εμπορική επιχείρηση ως προς τη διαδικασία της απόσυρσης ή και του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή. _Χ.Α.


Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία της απόσυρσης παρέχει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.

Σε αυτές, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, ως προϋπόθεση για την απόσυρση ενός οχήματος, αφορά μόνο τον τελευταίο ιδιοκτήτη του οχήματος. Ενδεχόμενες οφειλές από άλλους προηγούμενους κατόχους του σε παλαιότερα έτη δεν επηρεάζουν τη διαδικασία.

Τα αυτοκίνητα που τίθενται σε εκούσια ακινησία (κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΥ), απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Όταν οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας, δίδεται από την Εφορία βεβαίωση με την ένδειξη «για παράδοση οχήματος σε εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) ή σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Με άλλη εγκύκλιο, το υπουργείο δίνει εντολές στις κατά τόπους Εφορίες να αποστείλουν ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων, που δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας στο παρελθόν. Όπως διευκρινίζεται, το συνολικό ποσό της βεβαιωμένης οφειλής πληρώνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 150 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ.


Και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων θα ενταχθούν τελικά στο μέτρο της απόσυρσης, ύστερα από τις πιέσεις της αγοράς αυτοκινήτου και των επαγγελματιών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τον τίτλο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», προβλέπεται επιτέλους μείωση του ειδικού τέλους ταξινόμησης από 40% έως 60% στην αγορά νέων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων και μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.

Οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό δε διαφέρουν από εκείνες των επιβατικών αυτοκινήτων: Πρέπει να έχει αποσυρθεί ομοειδές επαγγελματικό όχημα ή επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1998 και για το οποίο έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 και προηγούμενων ετών.

Το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης για την αγορά νέων ελαφρών ανοιχτών φορτηγών με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους διαμορφώνεται με γνώμονα την τροπολογία ως εξής:
Μέχρι 1.600 κ.εκ.: 2,8% από 7%
Από 1.601 έως 2.000 κ.εκ.: 3,5% από 7%

Στο ενδεχόμενο αγοράς νέου κλειστού φορτηγού μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων τα τέλη ταξινόμησης καθορίζονται ως εξής:
Μέχρι 900 κ.ε.: 2,4% (από 6%).
901-1.400 κ.ε.: 5,6% (από 14%).
1.401-1.600 κ.ε.: 7,2% (από 18%).
1.601-1.800 κ.ε.: 9% (από 18%).
1.801-2.000 κ.ε.: 10,5% (από 21%).

Πάλι περιέχει στρεβλώσεις, καθώς εξακολουθεί να ισχύει και για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έως 3,5 τόνων η απαγόρευση της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη διάταξη περιορίζει πάρα πολύ τις όποιες επιλογές των επαγγελματιών, καθώς έχει μειωθεί δραματικά η παραγωγή των ανάλογων βενζινοκίνητων μοντέλων. Οι ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς σε αυτόν τον τομέα καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από πετρελαιοκίνητα επαγγελματικά αυτοκίνητα, αφού αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Επομένως, χρειάζεται μια πιο τολμηρή –για τα ελληνικά μόνο δεδομένα- απόφαση, η οποία να συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Link:[http://www.4troxoi.gr/default.php?pname=Article&cat_id=3&art_id=12629]No data
Page Tags:

 
Home | Αθήνα |