ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ >Αθήνα >Αθήνα 9-2011 >Προκήρυξη 84 θέσεων ειδικευμένων ιατρών /

Προκήρυξη 84 θέσεων ειδικευμένων ιατρώνΤην προκήρυξη 84 θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) Νεογνών ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η πλήρης προκύρηξη

«Προκήρυξη (84) ογδόντα τεσσάρων θέσεων ειδικευμένων ιατρών, γιαεξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) Νεογνών.

΄Εχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις:α) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/26-7-1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.β) του άρθρου 20 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας , οργάνωση των Υγειονομικών υπηρεσιών , ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες Διατάξεις».γ) του άρθρου 84 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»2. Τις διατάξεις:

α) του Π. Δ/γματος 63/2005 (ΦΕΚ 92/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τηνΚυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα και τα Κυβερνητικά Όργανα»β) του Π. Δ/γματος 95/2000 (φεκ 76/10-3-2000, Τ.Β. ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ (3-4)/ΓΠ.οικ.139649 (ΦΕΚ 1765/10-11-2007 τ. Β΄) Υ.Α. μεταβίβασης αρμοδιοτήτων4. Τις κενές θέσεις των Νοσοκομείων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1.Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις ιατρών, ειδικευμένων για εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία που παρέχεται από τις ΜΕΘ και ΜΕΝ των Νοσοκομείων, όπως φαίνεται στονπίνακα :


Α.Ο.Ν.Α. «Ο Αγ. Σάββας» τρεις (3) κενές θέσεις στην ΜΕΘ

Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ

Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο» τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» μία (1) κενή θέση στην Α Μ.Ε.Θ. και δύο (2) κενές θέσεις στην Β Μ.Ε.Θ.

Γ.Ο.Ν.Κ. «Αγ. Ανάργυροι» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» τέσσερις (4) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Π.Ν. «Αγ. Σοφία» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Κυριακού» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Ε.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Ν. «Αγ. Παντελεήμων» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

ΠΓΝ «Αττικόν» μία (1)κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» μία (1) κενή θέση στην Α Μ.Ε.Θ. και μία (1) κενή θέση στην Β Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ. Παίδων

Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» τρεις (3) κενές θέσεις στην Α ΜΕΘ

Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν. Λαμίας δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Ι. «Χατζηκώστα» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

ΠΓΝ Πατρών μία (1) κενή θέση στην Μ.ΕΘ.

Π.Γ.Ν. Ηρακλείου μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Η. «Β.Πανάνειο» τέσσερις (4) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν. Ρεθύμνου δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Κυριακού» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Σοφία» μία (1) κενή θέση στην Α Μ.Ε.Ν. και δύο (2) κενές θέσεις στην Β Μ.Ε.Ν.

Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρας» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

Γ.Ν.Ν. «Αγ.Παντελεήμων» τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν.

Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπαγεωργίου» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν.

Ε.Σ.Υ.Π.Γ.Ν. Λάρισας μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων τέσσερις (4) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν.

Γ.Ν.Π. «Αγ. Ανδρέας» τέσσερις (4) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν.

Π.ΓΝ. Πατρών μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

ΓΝ Ηρακλείου μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

ο διορισμός των ειδικευομένων ιατρών προς εξειδίκευση, επί διετή συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση στις Μονάδες των παραπάνω Νοσοκομείων, θα γίνει με επιλογή μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, αποτελούμενης από τρεις (3) Διευθυντές των Μ.Ε.Ν. και Μ.Ε.Θ. της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή της πλησιέστερης με αυτή του Νοσοκομείου , στο οποίο επιθυμεί να εξειδικευθεί ο ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέσα σε διάστημα (15)ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στις Εφημερίδες, στη Δ/νσηΠροσωπικού Ν.Π. – Τμ. Α΄, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Τα δικαιολογητικά ορίζονται ως εξής :

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου


2.α. Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρικήσχολή χώρας μέλος της Ε.Ε.β. άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας εκτός Ε.Ε. και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ.

3.Τίτλος ιατρικής ειδικότητας :

α. Για Μ.Ε.Θ. όλων των Νοσοκομείων πλην των παιδιατρικών : Παθολογία ή Καρδιολογία ή Χειρουργική ή Πνευμονολογία ή Αναισθησιολογία.

β. Για Μ.Ε.Θ. Παιδιατρικών Νοσοκομείων : Παιδιατρική ή Παιδοχειρουργική.

Επίσης

ιατροί με ειδικότητα των Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων μόνον εφόσον έχουν εργασθεί μετά τηλήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών στις ειδικότητες αυτές, σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία.γ. Για Μ.Ε.Ν. Νεογνών : Παιδιατρική

4. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ήαναστολής.

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυν. ταυτότητα ή άλλου εγγράφου, δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει ηιθαγένεια.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ιατρός εφόσον επιλεγεί δεν θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν θα κατέχει άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση.΄

Έδρα της Επιτροπής για τη συνέντευξη ορίζεται :- για τα Νοσοκομεία πλην αυτών της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης: το Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Η απόφαση - προκήρυξη αυτή με ευθύνη του Υπουργείου (Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. - Τμ. Α΄) στηναναρτάται στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»http :// et .diavgeia .gov .gr.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από 27-9-2011 μέχρι 11-10-2011

Επίσης αποστέλλεται για δημοσίευση στα δελτία του Π.Ι.Σ. και στα δελτία των οικείων ιατρικών Συλλόγων , όπου εδρεύει το κάθε Νοσοκομείο

Α. Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία των Νοσοκομείων Αθήνας , Ιωαννίνων ,Πάτρας ,Κρήτης ,Λάρισας, Λαμίας , θα λάβει χώρα στις 18/10/2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αίθουσα Τελετών - Ισόγειο).

Β. Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των Νοσοκομείων Αθήνας , Λάρισας Πάτρας ,Ιωαννίνων ,Κρήτης θα λάβει χώρα στις 18/10/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αίθουσα Τελετών - Ισόγειο).

Γ. Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα στις 20/10/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Γραφείο της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Δ. Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα στις 20/10/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Γραφείο της Μ.Ε.Θ του Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»


Η αλεπουδίτσα ξετρυπώνει τις προσφορές»
www.alepouditsa.grΠΗΓΗ: Newsbeast.gr Link:[http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/236577/prokiruxi-84-theseon-eidikeumenon-iatron-/]
Page Tags:

 
Home | Αθήνα |